Chenins resultat

pinnechenin1

Korning

Chenin är både MH-beskriven, Korad och L-testad. Hon gjorde lika bra ifrån sig på alla testen. Det är ett nöje att få se en korning med underbara Chenin. Hon rullade sig i skit innan. Leksaken fastnade i ett träd. Chenin försökte klättra efter. Lilla bytet klippte hon så hon blödde i munnen och behövde därför inte göra det två gånger. Sen drog hon omkull matte vid spökena. Vi såg ut som två smutslortar efteråt. Domarna tyckte att Chenin var en väldigt trevlig, högt tempererad hund som nästan tände innan retningarna, men trots hennes stora livlighet så tyckte de att hon fokuserade bra på momentet och tände rätt på rätt retning.

Korningen slutade på 209 p med dessa mentala egenskaper:

Tillgänglig, öppen +3
Stor jaktkamplust +3
Måttlig social kamplust +3
Mycket livligt temperament +1
Liten skärpa +1
Liten försvarslust +1
Relativt nervfast +2
Måttligt hård +3
Måttlig dådkraft +1
Skottfast +1
Godkänd 209 p

MH-beskrivning

1a.Kontakt hälsning:   4 Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök
1b.Kontakt samarbete:   3 Följer med men är inte engagerad i testledaren
1c.Kontakt hantering:   3 Accepterar hantering
2a.Lek 1 leklust:   4 Startar snabbt, leker aktivt
2b.Lek 1 gripande:   3 Griper tveksamt eller med framtänderna
2c.Lek 1 grip/dragk:   4 Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper
3a 1.Förföljande:   4 Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
3a 2.Förföljande:   4
3b 1.Gripande:   4 Griper direkt, släpper
3b 2.Gripande:   4
4.Aktivitet:   4 Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand
5a.Avst.lek intresse:   4 Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
5b.Avst.lek hot/aggr:   1 Visar inga hotbeteenden
5c.Avst.lek nyfiken:   4 Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning
5d.Avst.lek leklust:   5 Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e.Avst.lek samarbete.:   3 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
6a.Överr. rädsla:   3 Gör undanmannöver utan att vända bort blicken
6b.Överr. hot/agg:   1 Visar inga hotbeteenden
6c.Överr. nyfikenhet:   5 Går fram till overallen utan hjälp
6d.Överr. kv. rädsla:   1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver
6e.Överr. kv. intresse:   1 Inget intresse för overallen
7a.Ljud rädsla:   1 Stannar inte eller kort stopp
7b.Ljud nyfikenhet:   5 Går fram till skramlet utan hjälp
7c.Ljud kv. rädsla:  1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver
7d.Ljud kv. intresse:   1 Inget intresse
8a.Spöken hot/agg:   2 Visar enstaka hotbeteenden
8b.Spöken kontroll:   5 Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet
8c.Spöken rädsla:   2 Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
8d.Spöken nyfikenhet:   5 Går fram till spöket utan hjälp
8e.Spöken kontakt:   4 Tar kontakt själv. Balanserad
9a.Lek 2 leklust:   4 Leker aktivt, startar snabbt
9b.Lek 2 gripande:   4 Griper direkt med hela munnen
10.Skott:   1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

L-test

Protokoll lämplighetstest att arbetstestas som narkotikasökhund
Tillgänglighet: Tillgänglig öppen
Jaktkamplust: Stor
Byteslust: Stor
Socialkamp: Stor
Temperament: Livlig
Skärpa: Liten
Försvar: Måttlig
Nervkonstitution: Nervfast
Hårdhet: Måttligt hård
Dådkraft: Stor
Uthållighet: Måttligt stor
Skottfasthet: Skottfast

Vallning

Chenin är en lättmotiverad arbetsnarkoman och det lyser givetvis igenom i vallningen. Hon har ett stort kontrollbehov och gillar ordning och reda. I fårhagen är Chenin snabb, tuff, outtröttlig och förutseende. Hon letar balansen men har lite för mycket spring i benen och otålighet för att hålla kvar den. Chenin fick valla första gången vid tre års ålder men det gjorde inte hennes fokusering och intresse mindre. I slutet av februari 2007, under höglöpet, slet Chenin av ett korsband i hagen. Efter två inte helt lyckade operationer med olika dåliga operationstekniker gjorde vi en TPLO-operation på Strömsholm i mars 2009. Chenins svagheter i vallningen är att hon är väldigt het och ljudlig vilket lätt stressar djuren. Av förståeliga skäl är det lättare för oss att hantera tröga djur där Chenins pondus kommer bäst till pass. Chenin saknar lite anpassningsförmåga och avknapp i vallningen.

skyddschenin1Bruks

Godkänd lägre klass spår.
På U-SM 2005 tog vi silver i appellklass spår med 10/10 i spåret.
På U-SM 2006 tog vi brons i lägreklass spår med 9/9 i spåret.
Chenin är galen i spåret. Går helst full speed i galopp och kan slarva. Motivation går före noggrannhet och hon tål hur mycket tryck och störningar som helst.

Skydds
Chenin har höga drifter i skyddet precis som i allt annat. Eftersom hon är så högtempererad la vi redan vid andra tillfället mycket tid på att få en fungerade skyddslydnad, istället för att dra upp henne mer. Det som gör Chenin lämpad till skydds är hennes mod, tillgänglighet, stora sociala kamplust och jaktlust.

Tjänstehund

Godkänt anlagsprov i maj 2004. Jag, som förare, har genomgått totalförsvarsutbildning – grund (TFU-G) i maj 2005. Pågående försvarsmaktshundsutbildning vid Solna-Sundbybergs Brukshundklubb sedan augusti 2006. Beräknat certprov var i april 2007, något som dessvärre inte blev av pga korsbandsskada. Chenin är inte en helt ultimat tjänstehund eftersom hon är så högt tempererad och har sådana drifter. Hon klarar det som krävs för prov men i verkligheten skulle jag nog bli ett lätt byte för fienden. Chenin är hett i övningarna, plockar figgarna snabbt men saknar allvaret.

Lydnad

Tävlar lydnadsklass 3. Outtröttlig vilket gör att vi kan repetera samma moment om och om igen. Det hon saknar, förutom en matte som gör henne bättre inställd på tävlingssituationen, är uthållighet och anpassningsförmåga, dvs förmåga att inte överjobba momenten när ingen belöning kommer.

Utställning

Chenin har certifikatskvalite (ck) på utställning. Kritiken av Sony Ström i Västerås den 2 oktober 2005 där Chenin blev andra bästa tik:

”Utmärkt typ, storlek och helhetsintryck. Tilltalande öppen tik. Utmärkta proportioner. Parallella linjer. Tänder bett ua. Bra hals och rygg. Välkroppad. Välvinklad med utmärkt benstomme och tassar. Balanserat steg. Tillräcklig drive. Konvergerar bra. Bra päls och färg. Öppen, trevlig och välvisad.”

Hälsa

HD A/B
AD ua
Ögon ua (2003/2004/2005)

© Copyright - Chenin.se - By Kreationsbyrån.se