Om

camilla_profil1Camilla heter jag som föder upp aussies under kennelprefixet Chappleline. Jag är 33 år, född, uppvuxen och boende i Solna numera tillsammans med min sambo och våra två döttrar Denise 4 år och Nicole 2 år.

Jag är förtjust i siffror, logik och samband. Efter gymnasiet provade jag lite kurser i djuretik, kriminologi, retorik och juridik på Stockholms och Uppsala universitet. På juristlinjen fördjupade jag mig i företagsbeskattning, internationell skatterätt och förmögenhetsrättslig familjerätt eftersom ämnena innehöll en del siffror. Jag borde väl varit ekonom men slumpen ville annorlunda. Jag avslutade juristlinjen med ett examensarbete som låter mer krångligt än vad det var, huruvida etableringsfriheten i EG-rätten även innefattar ett krav på en skattemässig likabehandling av olika etableringsformer i hemstaten. Och tur var väl det för efter det, under 2007, blev jag anställd på revisionsbyrån Ernst & Youngs bolagsskatteavdelning. Där har jag genom åren kommit att brinna för omstruktureringar, skatteutjämning i koncerner, utredning av underskottsspärrar, sambandet mellan redovisning och beskattning, redovisning av skatt, uppskjuten skatt, beräkning av effektiv skatt, avskrivningsfrågor, deklarationer och skattefrågor gällande fastigheter – för den som är nördig eller har liknande intressen. Jag håller också lite externa seminarier samt interna skattekurser för skattejurister och revisorer.

På jobbet spenderar jag halva min tid och den andra halvan upptas av barn och hundar. Jag har haft hund sedan jag var sju år och tränat vid olika hundklubbar innan jag 12 år gammal hamnade på Solna-Sundbybergs brukshundklubb med hund nummer två. I Solna-Sundbybergs hundungdom satt jag som sekreterare i 6 år och ordförande i 8 år. Under den tiden utbildade jag mig till Ungdomsinstruktör, SBK-handledare, figurant vid mentaltester/beskrivningar, handlingdomare samt gick etologi-, klicker- och rallylydnadsinstruktörskurser. Under 2007 till och med 2012 var jag aktiv styrelsemedlem i Svenska Australian Shepherdklubben som ledamot, vice ordförande och ordförande. Några av de saker jag särskilt minns att vi jobbade med var att uppdatera RAS-dokumentet (Rasspecifika avelsstrategier), att höja kraven för valphänvisning, att redogöra för statistik under uppfödarlistan på hemsidan samt att försöka införa högre krav på arbetsmerit för att erhålla svenskt utställningscertifikat samt meriten svensk utställningschampion.

camillaochchenin11Jag har två händer och därför bara plats för två hundar att klia i soffan. Med mina aussietjejer, Choice och Cess, blir det en del spår- och lydnadsträning men också tid i fårhagen. Med min första aussie, Chenin, la jag även ner många timmar på tjänstehundsutbildningar och körde skydds i tre olika grupper med varierande metodik.

Vad gäller hundträning är jag förespråkare för en ärlig metod. Jag tror inte på att lura hunden till att göra saker utan tydligt göra det klart för hunden vad man förväntar sig av den. Det ska vara kul att ha och träna hund både för hunden och för ägaren. Jag anser att dominans och ledarskap är förlegat och pratar hellre om samarbete och missförstånd. För mina hundar är det naturligt att vi gör saker ihop och det är det roligaste som finns. Även om Chenin har en mycket stark vilja är hon en smart hund som lärt sig stå på egna ben och själv förstår vad som är bäst för oss båda. Metoder som bygger på samarbete gör att vi utvecklas tillsammans medan korrigeringar gör att vi tar ett steg ifrån varandra.

Valpar från mig säljs företrädesvis till vallnings- och bruksengagerade intressenter som helst haft aussies innan. För att hundarna ska komma till sin rätt behöver de aktiva hem och med fördel arbeta med djur eller annat stimulerande arbete. Som valpköpare bör man vara medveten om att rasens bakgrund som vall- och vakthund kan ge en annan typ av hund än vad som kanske passar ens livsstil. Mängden kontinuerlig aktivitet påverkar i hög grad vad man får för typ av hund. Ensamma sysslolösa aussies blir inte bara olyckliga utan också svåra att leva med eftersom de ofta tar på sig arbete som varken är efterfrågat eller uppskattat.

Är ni intresserade av min uppfödning får ni gärna kontakta mig

Camilla Appelgren
Tel: 070-318 93 86
Mail: camilla.appel@gmail.com

© Copyright - Chenin.se - By Kreationsbyrån.se